Chào mừng bạn đến với trang miễn trừ trách nhiệm của nhà cái win55! Chúng tôi xin lưu ý rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có điều kiện và có thể có những hạn chế riêng. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Việc tiếp tục sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi được coi là bạn đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

  1. Thông tin trên trang web: Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong nội dung của trang web. Bạn có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác và phù hợp của thông tin trước khi sử dụng nó cho mục đích cá nhân.
  2. Dịch vụ và sản phẩm: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm như một phần của trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng hoặc sự phụ thuộc vào các dịch vụ hoặc sản phẩm này. Việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.
  3. Liên kết đến bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp, hoặc tính an toàn của nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp trên các trang web này. Việc truy cập các liên kết đến bên thứ ba là do sự lựa chọn và rủi ro của bạn.
  4. Trách nhiệm cá nhân: Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn trách nhiệm cá nhân của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm mất mát tài sản, thiệt hại về dữ liệu hoặc hậu quả không mong muốn khác.
  5. Sự thay đổi của trang web và điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của trang web và các điều khoản và điều kiện của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi được áp dụng sẽ được coi là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.
  6. Luật pháp áp dụng: Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.