Chào mừng bạn đến với trang Điều Khoản và Điều Kiện của thương hiệu nhà cái win55. Trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Độ tuổi: Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi tối thiểu theo quy định của pháp luật trong nước bạn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu bằng chứng để chứng minh độ tuổi của bạn và chấm dứt tài khoản nếu không thỏa mãn yêu cầu này.
  2. Đăng ký tài khoản: Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đúng lúc đăng ký tài khoản. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ với bất kỳ ai khác. Bất kỳ hoạt động nào được thực hiện thông qua tài khoản của bạn sẽ được coi là do bạn chịu trách nhiệm.
  3. Cấm truy cập: Chúng tôi không cho phép truy cập vào trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi từ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hoạt động cá cược trực tuyến là trái phép. Bạn có trách nhiệm tự kiểm tra và tuân thủ các quy định pháp luật trong nước bạn.
  4. Hành vi bất hợp pháp: Bất kỳ hành vi bất hợp pháp, gian lận, lạm dụng hoặc vi phạm các quy định và điều kiện của chúng tôi sẽ bị xem xét là vi phạm và có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản và/hoặc khóa truy cập.
  5. Quyền riêng tư: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ có thẩm quyền.
  6. Trách nhiệm tài chính: Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua trang web của chúng tôi không vi phạm các quy định pháp luật và bạn đủ khả năng tài chính để tham gia vào hoạt động cá cược.
  7. Giới hạn trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc tin cậy vào thông tin được cung cấp trên trang web. Bạn đồng ý sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi trên cơ sở riêng rủi ro và bạn chịu trách nhiệm cho các hành động cá nhân của mình.
  8. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền điều chỉnh, sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào được coi là chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi.

Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện trên chỉ là một tóm tắt và không thể tránh khỏi việc đọc kỹ và hiểu rõ toàn bộ nội dung chi tiết của các điều khoản và điều kiện. Bạn cần đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.